Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nguyễn Văn Minh: Vời vợi miền thương
18.04.2017 15:52

Ai đã đặt tên Bến Giang Đình , Cổ Đạm
Ai thổi linh hồn sống mãi ngàn năm
Miền quê xưa ai nghe ca trù ví dặm
Ngan ngát đất trời muộn vạn xa xăm


Vượt qua hết những thăng trầm lịch sử
Giữa trần ai tịnh lặng áng thanh vân
Một dải Bắc Nam bao đời vẫn vậy
Hội tụ Nghi Xuân những bóng thiên thần

Tổ quốc mấy lần thay tên nước
Ca trù ví dặm vẫn vẹn nguyên
Ngọc sáng muôn đời gieo nguyện ước
Vượt dòng trong dòng đục sang hèn

Một miền đất địa linh nhân kiệt
Niềm tự hào cho người Việt muôn phương
Ai đi xa để lại lòng da diết
Lắng đọng quê nhà vời vợi những miền thương


URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=8026

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net