Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Năm gà, giới thiệu tranh Đánh ghen của Hoạ sĩ Hoàng Tân Hưng
26.01.2017 21:25

Hoạ sĩ Hoàng Tân Hưng, Hội viên Hội VHNTVN tại LB Nga đã về nước. Nhân năm Gà, NBĐ xin giới thiệu bức Tranh đánh ghen của anh vẽ cách đây đã hơn20 năm, khi còn sinh sống ở Nga

 Đánh ghen - Tranh lụa - Hoàng Tân HưngURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7964

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net