Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Tranh thiệp Chúc mừng năm mới của Hoạ sĩ Lê Thanh Minh
26.01.2017 21:16

Hoạ sĩ Lê Thanh Minh, một trong những thành viên sáng lập Tạp chí Người Bạn đường và Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, hiện đã về nước. NBĐ xin giới thiệu Tranh thiệp Chúc mừng năm mới Năm Đinh Dậu của anhURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7963

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net