Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thanh Cầm:Tranh dự thi
01.06.2013 14:58

Tranh của Nguyễn Văn Minh- Nguyễn Thanh Cầm dự thi với tiêu đề Volagrad- ngày ấy, bây giờ. Chất liệu bột màu trên giấy.URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7234

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net