Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

CÒ (thơ hài) - Đặng Nghệ Nhân
26.05.2012 15:58

Cò xưa "lặn lội bờ sông..."
Quanh năm dầu dãi ngoài đồng kiếm ăn.
Cò nay ấm cật, ấm thân
Từ cao tới thấp hàng trăm thứ "cò".
Có cò nhỏ, có cò to
Cò ông, cò cậu, cò cô..., đủ loài.

Cò to ngự tận lâu đài
Cò con, cò nhỡ vòng ngoài chờ phiên.
Cò mê nhất món "đầu tiên"*
Việc gì dẫu khó có tiền là xong.
Cò em xơi tới triệu đồng
Cò anh, cò chị cả chồng đô la.
Cò vườn chạy đất, chạy nhà,...
Cò cao cấp chạy chức bà, chức ông.
Có cò mọi việc đều xong
Thiếu cò không lại hoàn không là thường.
Từ làng thôn đến phố phường
Qua bao cửa ải, công đường nhỏ to
Thì xin hãy cứ gặp "cò"
Coi như là có lọng ô trên đầu.

Dọc đường thiên lý, mùa Hè

ĐNN

*  Nói lái: tiền đâuURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=6572

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net